3. Att vara närvarande

Vi tränar oss i att våga vara nära, våga möta upp vårt inre, kunna härbärgera mer energi (t.ex. känslor) och tränar oss på att vara här och nu. Till vår hjälp har vi kroppen, andningen, ljud och rörelse. Dessa existerar bara här och nu och kan vi vara i vår kropp, uppleva andningen som pågår, bli ett med ljudet av en ton eller bli rörelsen i dansen som har vi lättare att vara här och nu.

Många säger att de vill njuta mer och vara mer närvarande, men det är oftast bara en del av sanningen. Den andra delen är att de inte alls vill bli mer närvarande för då kommer de också i kontakt med sin kropp, sina känslor, sin sårbarhet och sin kraft och det skrämmer dem.

De vill uppleva total glädje, men vill inte möta den sorg som kanske också finns där, de vill känna mer närvaro, men vågar inte möta den kraft som de av rädsla hållit tillbaka, de vill ha skönare sex men vill inte känns sin skam, de vill möta sin partner… men inte sig själva.

Det är här som Sexsibilitycoaching kan hjälpa till för att återerövrar sin egen kropp och ”flytta in” i kroppen och inte längre vara rädd för sig själv eller åtminstone känna att det är OK att vara MED sin rädsla.

För när vi har tränat oss på att närvarande möta och känna det vi känner kan vi våga möta andra fullt ut. Då kan jag gå in i ett rum där jag inte vet vad jag har att vänta mig, utan att vara rädd. För jag vet att det värsta som kan hända är att jag ”möter mig själv” och det är ju inte så farligt... det är sann frihet.

Nästa sida: Kommunikation