1. Det vi behöver träna på

Vi behöver träna oss på att vara nära. En fotbollspelare som har svårt med passningsspelet tränar sig på att passa bättre. Om han har svårt med konditionen tränar han kondition. Inom sex och närhet gör vi många gånger precis tvärtom. Om vi har svårt med ögonkontakt undviker vi ögonkontakt. Har vi svårt med att visa oss nakna undviker vi att visa oss nakna. Fast det är just det vi borde träna på.

Många går runt i livet och är rädda för att komma i kontakt med sin smärta. Genom att skydda, dölja, manipulera, hota, förtränga o.s.v. försöker man undvika att någon råkar aktivera deras smärta. Detta är ett ständigt arbete som tar mycket energi. Vilket gör att det blir mycket svårt att njuta av livet.

Genom andning, ljud, rörelser, beröring, meditationer, övningar m.m. kan vi komma i kontakt med de delar som vi har svårt för och på så sätt träna oss att vara med det. Det är inte frågan om terapi för att medvetet söka upp händelser från det förflutna. Det handlar inte heller om att vara för målinriktad. Utan det handlar om att träna sig på att vara mer närvarande och den öppna frågan är ”Hur kan du och jag tillsammans skapa ett djupare möte här och nu?” och sedan t.ex. med hjälp av en Sexsibilitycoach ta reda på vad man behöver släppa taget om eller träna på för att kunna uppleva ett djupare möte.

Nästa sida: Det vi känner