Sexsibilityträning

Om vi inte är så bra på sex eller närhet så kan vi träna oss så att vi blir bättre på det. Och med stöd av en Sexsibilitycoach kan du få stöd i denna träning.

Det handlar om coaching där du får stöd med att träna och utveckla det som du behöver utveckla och träna på. En Sexsibilitycoach har varken magiska tekniker eller svar på livets gåtor. Men kan stödja dig att hitta dina egna svar, din sanning och din kontakt med din egen kropp.

Genom att du hittar din närvaro, ditt flöde, din njutnining och livsbejakelse kan du uppleva det magiska i att fullt ut får vara den du är och bli den du vill vara. 

Trana på närhet och intimitet

Det finns många olika delar av Sexsibilityträningen, men här några exempel:

1. träna praktiskt på det vi behöver träna oss på

2. träna på att känna det vi känner

3. träna på att vara närvarande

4. träna på kommunikation

5. träna på vår själsliga kontakt

På kommande sidor går vi igenom en i taget.

Nästa sida: Det vi behöver träna på