Vad gör man på Sexsibilitycoching?

Vi utgår alltid från dina förutsättningar och där du är i din process. Så vad vi gör beror på vad du önskar ha stöd med.
Allt är i första hand upplevelsebaserat och i många övningar använder vi oss av andning, ljud och rörelse för att kunna släppa på hämningar och blockeringar. Vi använder oss av beröring, massage och olika övningar där alla sinnena får vara med. Vi använder ofta övningar inspirerade från Tantrisk och Taoistisk sexualitet. Enkla övningar som steg för steg gör att du får bättre kroppskännedom, hela (läka) din skuld och skam, öka din förmåga att bli mer närvarande, tillåta dig att njuta, öppna ditt hjärta och våga vara nära dig själv och andra.

En del av tiden går också till att samtala och få dela sina upplevelser och det är självklart tystnadsplikt som råder. Det är inte frågan om terapi där man medvetet går tillbaka till traumatiska upplevelser. Men när man stannar upp och är mer i nuet kommer känslor ofta upp, som då accepteras, bejakas, omfamnas och på så sätt helas.

Lär man sig nya sexställningar?
Ja, det kanske man gör, men man lär sig något som är så mycket bättre. Eftersom för att kunna njuta av sex och närhet har mer att göra med vad som händer i ditt inre, än vad du gör i det yttre. Man blir ju inte automatiskt mer frigjord för att man har mycket sex eller gör något sexuellt utmanande. Det kan kanske verka så utifrån, men man kan ju t.ex. ha ett samlag utan att det känns särskilt frigörande eller upplyftande, utan ibland kan man t.o.m. känna en ensamhet och tomhet efteråt.

Syftet med sessionerna är därför att öka sin närvaro, kroppskännedom och tillit, så att man vågar vara nära och "är där" när väl de underbara sexuella mötena sker (och inte är i tankarna någon annanstans).

Träna
Som så mycket annat i livet så behöver vi träna oss på att närhet, närvaro, att känna sin kropp och kunna njuta. Genom att medvetet träna sig kring sexualitet och intimitet blir det så tydligt vad det är som hindrar oss från en flödande livsbejakelse, samtidigt som det är fantastiska redskap och medel för att återfå kontakten med detta flöde.

Det handlar bland annat om att träna sig praktiskt på det vi behöver träna oss på, få stöd med att känna det vi känner, öva vår förmåga att vara närvarande, kunna kommunikation bättre och hitta en djupare kontakt med sig själv.

På följande sidor kommer vi gå in lite djupare på dessa olika dela.

Nästa sida: Sexsibilityträning